Välkommen till PEHRSCO

...när du behöver erfarna ingenjörer inom bygg-, anläggnings- och miljöteknik.
Linnegallerian, Växjö
Projektledning, Byggkonstruktion och Tillgänglighet för ombyggnad av Linnégallerian.  Fler pågående projekt
Kv Muren Alvesta - Bostäder
Tillverkningsritningar för prefabricerade betongelement. Fler referensprojekt
• Projektering • Konstruktion • Byggledning • VA- och miljö-teknik • Kontroll och besiktning • Projektledning •