Välkommen till Pehrsco

...när du behöver erfarna ingenjörer inom bygg-, anläggnings- och miljöteknik.
Brf Stationsparken, Växjö
Byggkonstruktion och projektering av prefabricerade betongelement.  Fler pågående projekt
Klostergatan Växjö - Serpentinmöbel
Byggkonstruktion för ny lekmöbel. Fler referensprojekt
• Projektering • Konstruktion • Byggledning • VA- och miljö-teknik • Kontroll och besiktning • Projektledning •