Välkommen till PEHRSCO

...när du behöver erfarna ingenjörer inom bygg-, anläggnings- och miljöteknik.
Station och kommunhus - Växjö
Markkontroll och projektering trapphus i prefabricerad betong.  Fler pågående projekt
Återvinningscentral - Växjö
Byggledning, mark- och byggkontroll för ny återvinningscentral på Norremark i Växjö.
Fler referensprojekt
• Projektering • Konstruktion • Byggledning • VA- och miljö-teknik • Kontroll och besiktning • Projektledning •